Aanvullende voorwaarden

Inclusief onze Feel Free-garantie

! Al deze algemene voorwaarden zijn van toepassing in aanvulling op de ANVR Reisvoorwaarden zoals deze luiden per 01-11-2020!

Algemene bepalingen en definities

Reisorganisator: Degene die in de uitoefening van zijn bedrijf voorgeorganiseerde reizen aanbiedt aan het publiek of aan een groep personen in eigen naam (Accessibletravel.nl).

Reisovereenkomst: Overeenkomst tot het verzorgen van een georganiseerde reis met overnachting van meer dan 24 uur en tenminste twee van de volgende diensten: vervoer, accommodatie, andere belangrijke toeristische diensten.

Reisovereenkomst: Overeenkomst tot het verzorgen van een georganiseerde reis met overnachting van meer dan 24 uur en tenminste twee van de volgende diensten: vervoer, accommodatie, andere belangrijke toeristische diensten.

Reiziger:
a. de wederpartij van de reisorganisatie (Accessibletravel.nl).
b. degene te wiens behoeve de reis is bedongen en die dat beding heeft aanvaard.
c. degene aan wie de rechtsverhouding tot de reisorganisatie (Accessibletravel.nl) is overgedragen.

Boekingskantoor: Het bedrijf (reisbureau of andere tussenpersoon) dat bemiddelt tussen de reiziger en Accessibletravel.nl bij het sluiten van de reisovereenkomst. Deze vervalt als je direct je reisovereenkomst sluit met Accessibletravel.nl in Zwolle. Dit wordt ook wel direct boeken genoemd.

Leverancier: Dit zijn de bedrijven die de uitvoering van (een deel van) uw boeking verzorgen.

Werkdagen: De dagen van maandag tot en met vrijdag, exclusief wettelijk erkende feestdagen.

Kantoortijden: Maandag t/m vrijdag van 09:00 – 17:30.

Deze ANVR Reizigersvoorwaarden zijn van toepassing op alle reisovereenkomsten van de reisorganisatie toegankelijkreizen.nl. Verder zijn op al onze reizen de volgende aanvullende voorwaarden Toegankelijk Reizen Nederland van toepassing

Overheidsinformatie over reizen

Als u uw bestemming 4 weken voor vertrek aanvraagt CODE GROEN, zoals vermeld op de website van de overheid nederlandwereldwijd.nl, zijn er geen veiligheidsrisico's en kunt u dan gewoon reizen. Als je toch wilt annuleren, kun je je geboekte reis annuleren tegen onze lage 'Feel Free Warranty' annuleringskosten. Deze kosten wijken af van de standaard ANVR opzegkosten. Het resterende bedrag voor uw reis betaalt u 6 weken voor vertrek.

Geldt uw bestemming 4 weken voor vertrek? CODE GEEL zoals vermeld op de rijkswebsite nederlandwereldwijd.nl – er zijn veiligheidsrisico’s – en u wilt hierdoor niet meer op vakantie? Dan kunt u uw geboekte reis annuleren tegen onze lage 'Feel Free Warranty' annuleringskosten. Deze kosten wijken af van de standaard ANVR opzegkosten. Het resterende bedrag voor uw reis betaalt u 6 weken voor vertrek.

Als CODE ORANJE geldt voor uw bestemming 4 weken voor vertrek, alleen noodzakelijke reizen zijn toegestaan. Accessibletravel.nl annuleert dan je geplande reis. In dat geval bespreken we met je of we de reis omrekenen naar een andere datum of annuleren en de gedane betaling terugbetalen. De 'Feel Free Garantie' is dan niet meer van toepassing.

In aanvulling op artikel 3.4 van de ANVR reisvoorwaarden

De kosten van het wijzigingsverzoek worden vooraf bekend gemaakt.

In aanvulling op artikel 4.1 van de ANVR reisvoorwaarden

Bij een internetboeking is de reiziger gebonden na bevestiging van Accessibletravel.nl, tenzij de reiziger binnen 24 uur (werkdagen) een beroep kan doen op het herroepingsrecht. Wij verwijzen in dit verband graag naar artikel 1.3 van de ANVR-reisvoorwaarden.

In aanvulling op artikel 8.2.1 van de ANVR reisvoorwaarden.

De reisorganisator zal de reiziger uiterlijk 10 kalenderdagen voor de dag van vertrek de benodigde reisbescheiden verstrekken (bij privévervoerreizen: vóór de aankomstdatum van het eerste geboekte verblijf), tenzij dit redelijkerwijs niet van de reis kan worden verwacht exploitant.

In aanvulling op artikel 9.2 van de ANVR reisvoorwaarden

Toegankelijk Reizen Nederland "Voel je vrij garantie" voorzieningen:

Annuleringskosten - Accessible Travel Netherlands samengestelde of pakketreizen

 

Vanaf 6 weken voor vertrek gelden de reguliere ANVR annuleringsvoorwaarden.

Belangrijk

Annuleringskosten - Losse reiscomponenten:

Naast de ANVR boekingsvoorwaarden hanteert Bereikbaar Reizen Nederland aanvullende voorwaarden voor individuele reisonderdelen.

Belangrijk

Aanvullende voorwaarden voor het Boek Wees gerust:

In aanvulling op artikel 9.4 van de ANVR reisvoorwaarden

In aanvulling op artikel 9.9 van de ANVR reisvoorwaarden

Indien de luchtvaartmaatschappij in de in dit artikel genoemde bijzondere omstandigheden een voucher ter beschikking stelt voor uw reservering ter waarde van de voor deze reservering geboekte vluchten, dan geldt de waarde hiervan als onderdeel van de in dit artikel genoemde restitutie door de organisator. Deze waardebon maakt dan onderdeel uit van de vermelde restitutie door de organisator.

In aanvulling op artikel 10.1 van de ANVR reisvoorwaarden

Annulering door de reiziger (annulering)

Na boeking ontvangt u altijd een factuur/bevestiging. Wij raden u aan deze altijd op juistheid te controleren. Indien er onjuistheden zijn, dient u dit direct aan ons te melden.