Aanvullende voorwaarden

Inclusief onze Feel Free Garantie

! Al deze algemene voorwaarden zijn van toepassing naast de ANVR Reisvoorwaarden zoals deze luiden vanaf 01-11-2020!

Algemene bepalingen en definities

Reisorganisator: degene die in de uitoefening van zijn bedrijf op eigen naam vooraf georganiseerde reizen aan het publiek of aan een groep mensen aanbiedt (Accessibletravel.nl).

Reisovereenkomst: Overeenkomst tot het verzorgen van een georganiseerde reis met overnachting van meer dan 24 uur en tenminste twee van de volgende diensten: vervoer, accommodatie, andere belangrijke toeristische diensten.

Reisovereenkomst: Overeenkomst tot het verzorgen van een georganiseerde reis met overnachting van meer dan 24 uur en tenminste twee van de volgende diensten: vervoer, accommodatie, andere belangrijke toeristische diensten.

Reiziger:
A. de wederpartij van de reisorganisatie (Accessibletravel.nl).
B. degene ten behoeve van wie de reis is bedongen en die de clausule heeft aanvaard.
C. degene aan wie de rechtsverhouding tot de reisorganisatie (Accessibletravel.nl) is overgegaan.

Boekingskantoor: Het bedrijf (reisbureau of andere tussenpersoon) dat bemiddelt tussen de reiziger en Accessibletravel.nl bij het sluiten van de reisovereenkomst. Deze vervalt als u direct uw reisovereenkomst sluit met Toegankelijkreizen.nl in Zwolle. Dit wordt verder direct boeken genoemd.

Leverancier: Dit zijn de bedrijven die de uitvoering van (een deel van) uw boeking verzorgen.

Werkdagen: De dagen maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van wettelijk erkende feestdagen.

Kantoortijden: Maandag t/m vrijdag van 09:00 – 17:30.

Deze ANVR-Reizigersvoorwaarden zijn van toepassing op alle reisovereenkomsten van de reisorganisatie Accessibletravel.nl. Verder zijn op al onze reizen de volgende aanvullende aanvullende voorwaarden van Toegankelijk Reizen Nederland van toepassing

Overheidsinformatie over reizen

Als u uw bestemming 4 weken voor vertrek aanvraagt CODE GROEN, zoals vermeld op de website van de overheid nederlandwereldwijd.nl, zijn er geen veiligheidsrisico's en kun je dan gewoon reizen. Mocht je toch willen annuleren, dan kun je je geboekte reis annuleren tegen onze lage 'Feel Free Garantie' annuleringskosten. Deze kosten wijken af van de standaard ANVR-annuleringskosten. U betaalt de restantbetaling van uw reis 6 weken voor vertrek.

Geldt uw bestemming 4 weken voor vertrek CODE GEEL zoals vermeld op de website nederlandwereldwijd.nl van de overheid – zijn er veiligheidsrisico’s – en wilt u hierdoor niet meer op vakantie? Dan kun je je geboekte reis annuleren tegen onze lage 'Feel Free Garantie' annuleringskosten. Deze kosten wijken af van de standaard ANVR-annuleringskosten. U betaalt de restantbetaling van uw reis 6 weken voor vertrek.

Als CODE ORANJE geldt voor uw bestemming 4 weken voor vertrek, alleen noodzakelijke reizen zijn toegestaan. Toegankelijkreizen.nl annuleert dan je geplande reis. In dat geval overleggen we met je of we de reis omzetten naar een andere datum of annuleren en de gedane betaling terugbetalen. De 'Feel Free Garantie' is dan niet meer van toepassing.

In aanvulling op artikel 3.4 van de ANVR-reisvoorwaarden

De kosten van het wijzigingsverzoek worden vooraf bekend gemaakt.

In aanvulling op artikel 4.1 van de ANVR-reisvoorwaarden

Bij een internetboeking is de reiziger gebonden na een bevestiging van Toegankelijkreizen.nl, tenzij de reiziger binnen 24 uur (werkdagen) een beroep kan doen op het herroepingsrecht. Wij verwijzen hiervoor graag naar artikel 1.3 van de ANVR-reisvoorwaarden.

In aanvulling op artikel 8.2.1 van de ANVR-reisvoorwaarden.

De reisorganisator verstrekt de reiziger uiterlijk 10 kalenderdagen voor de dag van vertrek (bij eigen vervoerreizen: voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) de benodigde reisbescheiden, tenzij dit redelijkerwijs niet van de reisorganisatie kan worden gevergd exploitant.

In aanvulling op artikel 9.2 van de ANVR-reisvoorwaarden

Toegankelijk Reizen Nederland "Voel je vrij Garantie" bepalingen:

Annuleringskosten - Toegankelijk Reizen Nederland samengestelde of pakketreizen

 

Vanaf 6 weken voor vertrek gelden de reguliere ANVR-annuleringsvoorwaarden.

Belangrijk

Annuleringskosten - Losse reiscomponenten:

Toegankelijk Reizen Nederland hanteert naast de ANVR-boekingsvoorwaarden aanvullende voorwaarden voor losse reisonderdelen.

Belangrijk

Aanvullende voorwaarden voor het Boek Wees gerust:

In aanvulling op artikel 9.4 van de ANVR-reisvoorwaarden

In aanvulling op artikel 9.9 van de ANVR-reisvoorwaarden

Indien de luchtvaartmaatschappij in de in dit artikel genoemde bijzondere omstandigheden een voucher ter beschikking stelt voor uw reservering ter waarde van de voor deze reservering geboekte vluchten, geldt de waarde hiervan als onderdeel van de in dit artikel bedoelde restitutie door de organisator. Deze voucherwaarde maakt dan deel uit van de vermelde restitutie door de organisator.

In aanvulling op artikel 10.1 van de ANVR-reisvoorwaarden

Annulering door de reiziger (annulering)

Na boeking ontvangt u altijd een factuur/bevestiging. Wij raden u aan deze altijd op juistheid te controleren. Indien er onjuistheden zijn, dient u dit direct aan ons te melden.